در سال‌های اخیر گذشتن از سد کنکور، تحصیل در دانشگاه و کسب مدارج عالی به یکی از اهداف جوانان ایرانی تبدیل شده است که می‌توان این علاقه را به یکی از نکات مثبت فرهنگ جامعه ایرانی تلقی کرد. اگر شما فردی هستید که تنها به دنبال علم و مدارج عالی تحصیلی هستید با دنبال کردن رشته تحصیلی خود و بودن در فضای دانشگاهی به احتمال قوی به تمام اهداف خود خواهید رسید اما اگر به دنبال کارآفرین شدن و ایجاد کسب‌وکار خود هستید باید بدانید که درس‌هایی در حوزه کارآفرینی وجود دارد که شاید دانشگاه و کلاس‌های درس معرف ایده آلی برای آن‌ها نباشند.